A A

Online afspraken maken

De huisartsen van het Gezondheidscentrum Berkel maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Wij kunnen u niet garanderen dat u altijd bij uw eigen huisarts terecht komt. Dit i.v.m. vakanties, nascholing of ziekte.

Online afspraken maken is alleen mogelijk bij uw eigen huisarts.

  • een consult (geen dubbel consult, geen consult op basis van psychische klachten)


Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Praktijkondersteuning

Spreekuur praktijkverpleegkundige

Alleen op afspraak op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

  • reguliere controles van patiënten met een chronische ziekte zoals Diabetes Mellitus (suikerziekte), hypertensie (hoge bloeddruk) en astma / COPD (longziekten)
  • begeleiding patiënten die willen stoppen met roken
  • huisbezoeken uit bij oudere patiënten

De controles vinden plaats na verwijzing van de huisarts en worden in nauwe samenspraak met de huisarts uitgevoerd.

Marsha
Alle dagen behalve vrijdag

Spreekuur geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ)

Alleen op afspraak en met verwijzing van uw huisarts.

In onze huisartsenpraktijk zijn drie ondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) werkzaam. Dit zijn Loes Stolk, Gerlanda Wijninga en Kyra Crezee.

Zij houden wekelijks spreekuur in onze praktijk. Samen met de huisartsen kunnen we op deze manier mensen met psychische problemen sneller en doeltreffender helpen.

Loes  Gerlanda  Kyra
Woensdag Maandag en donderdag  Dinsdag

Hoe werkt het

Verwijst uw huisarts u door naar de POH GGZ in zijn/haar praktijk dan maakt u een afspraak voor een eerste gesprek. Dit gesprek duurt ongeveer drie kwartier. Tijdens het gesprek wordt samen met u gekeken welke problemen u heeft. Op basis daarvan krijgt u advies over de voor u geschikte hulp. Dit kunnen vervolggesprekken zijn met de POH GGZ of een verwijzing naar een andere instantie. Uw medische gegevens blijven binnen de huisartspraktijk.

Wordt u doorverwezen naar een andere instantie dan worden uw medische gegevens alleen aan die instantie ter beschikking gesteld na uw toestemming.

Telefoon (010) 707 45 00
Afspraak alleen met verwijzing van uw huisarts