A A

Online afspraken maken

De huisartsen van het Gezondheidscentrum Berkel maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Wij kunnen u niet garanderen dat u altijd bij uw eigen huisarts terecht komt. Dit i.v.m. vakanties, nascholing of ziekte.

Online afspraken maken is alleen mogelijk bij uw eigen huisarts.

  • een consult (geen dubbel consult, geen consult op basis van psychische klachten)


Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Klachtenregeling

Wij doen ons best om op een efficiënte manier zorg van goede kwaliteit te leveren. We streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze patiënten. Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en dat u teleurgesteld bent of niet tevreden.
Er zijn meerdere mogelijkheden om een klacht te melden en op te lossen.

1. Mondeling: Een afspraak maken met de betreffende medewerker of de centrummanager om de klacht te bespreken.

2. Schriftelijk: Een brief sturen gericht aan betreffende medewerker of centrummanager.

3. Website:Een klachtenformulier digitaal invullen en versturen, Klik hier voor het formulier.

Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie in onze regio, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten. Ook wanneer u uw klacht niet direct met de medewerkers uit onze praktijk wilt bespreken, kunt u uw klacht ook bij deze Klachtencommissie indienen. Het doel van de klachtenregeling is dat de klacht op een goede wijze wordt behandeld. Een probleem wordt serieus genomen. Geheimhouding is verplicht voor alle betrokkenen bij de behandeling van een klacht.

Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg
Alexandriumkantoren A
Schorpioenstraat 278
3067 KW Rotterdam
Telnr.: 010 – 2095934
E-mail algemeen: info@klachteninfo-ske.nl
Site: www.klachteninfo-ske.nl

Een klachtenformulier voor de Stichting Klachtenregeling vindt u hier.

De medewerkers die niet in dienst zijn bij het gezondheidscentrum hebben hun eigen klachtenprocedure. Informatie hierover kunt u opvragen bij de medewerkers zelf of bij hun organisatie.