A A

Online afspraken maken

De huisartsen van het Gezondheidscentrum Berkel maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Wij kunnen u niet garanderen dat u altijd bij uw eigen huisarts terecht komt. Dit i.v.m. vakanties, nascholing of ziekte.

Online afspraken maken is alleen mogelijk bij uw eigen huisarts.

  • een consult (geen dubbel consult, geen consult op basis van psychische klachten)


Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Overleg & privacy

De medewerkers van het gezondheidscentrum hebben toegang tot zeer persoonlijke gegevens van de patiënten. Deze gegevens zijn vertrouwelijk. De privacy van de patiënt moet immers worden beschermd. Daarom hebben alle medewerkers van het gezondheidscentrum een zwijgplicht: hun beroepsgeheim. Om ook in overlegsituaties de privacy van de patiënt te garanderen, zijn tussen hulpverleners onderling afspraken gemaakt. Ieder teamlid is verplicht naar derden te zwijgen over informatie die in overlegsituaties vertrouwelijk is meegedeeld.

Voor uitgebreide informatie klik hier.